Moglege eigarar av «FRAM» - LK7734 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 10.07.2019

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: «FRAM»
 • Kjenningssignal: LK7734
 • Tidlegare Fiskerimerkenr.: N-5-L, N-279-BØ, N-480-B
 • Bygd av Bremsnes Båtbyggeri, byggenr. 162, Bremsnes, i 1964
 • Modell: Bremsneskryssar/Sjark
 • Nytta til passasjerføring 2003-2013
 • Lengde: 9,50 meter
 • Breidde: 2,98 meter
 • Djupne: 0,99 meter
 • Eigd av: Kjell Johan Lund, Bodø; Nils Olav Johnsen, Straumsjøen; Isaksen Kystfiske AS, Sleneset; og seinast av Saltstraumen Båtforening, Saltstraumen.

 

Melder ingen seg, vil Saltstraumen Båtforening få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen