Moglege eigarar av «FOX ONE» - LH2680 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 13.04.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

·         Namn: «FOX ONE» ex. “Wanitopa” og “Fox-One Port Solent”

·         Kjenningssignal: LH2680

·         Cin.nr: GB-SIL43085H899

·         Bygd av Sealine International Ltd, Southampton, U.K.

·         Byggeår: 1998

·         Modell: Sealine F43

·         Lengde: 13,24 m

·         Breidde: 4,11 m

·         Djuptgåande: 1,12 m

·         Eiga av: Roger Malcolm Westwood, U.K, Sealine Sales UK Ltd, U.K, Barrie Malcolm Prescott, U.K, Mark Duffelen, U.K, Rachel and David Morrison, U.K, Norfolk Boats Sales, U.K, Widar Stenfeldt, Erdal og seinast av Anna Stenfeldt, Erdal.

Melder ingen seg, vil Anna Stenfeldt, Erdal, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen