Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: FORTUNA ex. LINE
  • Kjenningssignal: LH5654
  • Bygd av: WEST PRODUCTS AS
  • Byggeår: 1972
  • Model: Westcruiser
  • Største lengde: 10,63 m
  • Breidde: 3,43 m
  • Djupgåande: 1,07 m
  • Eiga av: Rolleiv Løvoll Rise, Haddal og seinast av Bjørn Leikanger, Gurskøy.
  • Melder ingen seg, vil Bjørn Leikanger, Gurskøy, få registerheimel til fartøyet i medhald av Sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 52 74 50 00
post@nis-nor.no