Moglege eigarar av dette fartøyet, blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: Fjordgutt
  • Kjenningssignal: LM9103
  • Bygd av: Selfa Arctic AS, Rødskjær, i 1982
  • : 42-26-86
  • Lengde: 9,31 m
  • Breidde: 3,43 m
  • Djupne: 1, 88 m
  • Eigd av: Johan Ernstsen, Reine; Nordis Ernstsen, Reine; Tom Ivar Myklebust, Ramberg og seinast av Simonas Knyva, Andenes.

Melder ingen seg, vil Simonas Knyva få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no