Moglege eigarar av FEARLESS LADY – LD7515 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 02.03.2018

Kunngjering Sjøloven § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

·         Namn: FEARLESS LADY

·         Kjenningssignal: LD7515

·         Cin No: GB-FLN08466C797

·         Bygd av: Fairline Boats Plc

·         Byggjeår: 1997

·         Model: Squadron 43

·         Lengde: 13,03 m

·         Breidde: 4,14 m

·         Djupgåande: 1,07 m

·         Eiga av: Per Jørgensen, Bergen, Arne Inge Dalseide, Bergen, Guttorm Myklebust, Bergen, Lauritz Holsvik, Ørstad, Trond Berg, Bodø, og seinast av Ottar-Andre Frøystad, Sandnes.

 

Melder ingen seg, vil Ottar-Andre Frøystad, Sandnes, få registerheimel til fartøyet i medhald av Sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen