Moglege eigarar av «Eventyr» – LI3274 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 14.09.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: EVENTYR
  • Kjenningssignal: LI3274
  • Bygd av: Adria Event D.O.O, SLOVENIA i 2004
  • CIN-kode: SI-EVN34036G400
  • Model: Adria Event 34
  • Største lengde: 9,99 m
  • Breidde: 3,45 m
  • Djupne: 1,70 m
  • Eiga av: Jon Olav Halgunset og Eirik Frøytlog, Oslo og seinast av Ian Robertson, Borgen.

Melder ingen seg, vil Ian Robertson, Borgen få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen