Moglege eigarar av «Evaki» LE3175 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 07.11.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fritidsfartøyet, blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: Evaki   
 • Tidligare namn: Mix II
 • Kjenningssignal: LE3175  
 • CIN-kode: SE-ARC40083E606
 • Modell: Arcona 400/83
 • Bygd av: Arcona Yachts AB, Gustavsberg i Sverige, i 2006
 • Lengde: 11,98 m
 • Breidde: 3,82 m
 • Djupgåande: 2,25 m
 • Eiga av: Bent Mikkelsen, Kragerø og seinast av Eivind Sponås, Surnadal  

Melder ingen seg, vil Eivind Sponås, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen