Moglege eigarar av dette fartøyet, blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: ESCAPADE
  • Kjenningssignal: LA9170
  • Fartøytype: Fritidsfartøy
  • HIN-/CIN-kode: SI-SSC27088E818
  • Byggja av: Seascape D.O.O, Ljubljana, Slovenia, i 2018
  • Modell: Seascape 27
  • Lengde:7,99 m
  • Breidde: 2,54 m
  • Djupne: 2,0 m
  • Eigd av: Kjetil Knudsen, Bergen, og seinast av Martin Jung Leine, Fosnavåg.

Melder ingen seg, vil Martin Jung Leine få registerheimel til fartøyet i medhald av sjøloven § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no