Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: ENDELY
 • Tidlegare namn: BLUE-EYES, GARAMIEL
 • Kjenningssignal: LH6257
 • HIN: FR-BEYB9117I304
 • Bygd ved: Chantiers Beneteau SA, Saint-Hilarie-de-Riez, Frankrike
 • Byggenummer: 117
 • Byggeår: 2004
 • Modell: Oceanis Clipper 423
 • Største lengde: 13,090 meter
 • Breidde: 3,9 meter
 • Djupgående: 2,1 meter
 • Eiga av: HJ Rijk, Wemeldinge, Nederland; og seinast av Stein Erik Strandmoe, Lillesand.

Melder ingen seg, vil Stein Erik Strandmoe, Lillesand, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 52 74 50 00
nis-nor@sdir.no