Moglege eigarar av «ELIN» – LF4169 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 28.02.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: ELIN – ex «TRANE»,
  • Kjenningssignal: LF4169
  • Fiskerimerke: F-93-NK
  • Bygd av Taule Båtbyggeri og Plastfabrikk AS, Grimstad i 1995
  • Modell: Grimsøysjark
  • Største lengde: 8,85 m
  • Breidde: 3,25 m
  • Djupne: 1,767 m
  • Eiga av: Sigbjørn Dørum Olsen, Kristiansand, Roy Bård Mathisen, Gml Fredrikstad, Lars Ivar Gustavsen, Åkrehamn og seinast av Sikke-Marie Holmefjord Therkelsen, Honningsvåg.


Melder ingen seg, vil Sikke-Marie Holmefjord Therkelsen, Honningsvåg, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen