Moglege eigarar av «DORA» –LJ5095 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 06.02.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

·         Namn: DORA - tidlegare  «BLUE PRINCESS»

·         Radiokallesignal: LJ5095

·         Seil nr: NOR-11067

·         Småbåtreg. nr: WAW175

·         Bygg nr. 114 ved Olympic Marine S.A, Sounio-Athens, Greece i 1990

·         Modell: Sun Legende 41 / Olympic Sea 42

·         Største lengde: 12,50 m

·         Breidde: 3,94 m

·         Djupne: 1,95 m

·         Eiga av: Roger Mathisen, Rasta, Sindre Myrbostad, Sortland, Nikolai Andersen, Kristiansand, Bård Roar Holtan, Nøtterøy og seinast av Kenneth Ulevik, Hafrsfjord. 


Melder ingen seg, vil Kenneth Ulevik, Hafrsfjord få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen