Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: DONN CATO
  • Kjenningssignal: LF5819
  • Tilgegare namn: SOLNES, LILLEVAL, DÅFJORD II
  • Bygd ved: Solnes Båt AS, Ottersøy, byggenummer 95
  • Modell: Solnes
  • Lengde over alt: 10,75 Meter
  • Breidde: 4,60 Meter
  • Djupgåande: 1,10 Meter
  • Eiga av: Nærøysund Kraftbetong AS, Kolvereid, K. Strømmen Lakseoppdrett AS, Rugsund, fusjonert med Mowi ASA, Bergen, og sist Cato Josefsen, Lakselv

Melder ingen seg vil Cato Josefsen få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 52 74 50 00
post@nis-nor.no