Moglege eigarar av dette fritidsfartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1- ein - månad:

  • Namn: DALILA
  • Kjenningssignal: LN5964
  • HIN/CIN/WIN-nummer: DE-BAVX38D3J304
  • Bygd av Bavaria Yachtbau GMBH, Giebelstadt, Tyskland
  • Modell: 38AC
  • Byggjeår: 2004
  • Lengde: 11,85 m
  • Bredde: 3,87 m
  • Djupgang: 1,7 m
  • Eiga av: Dag Didrik Thon, Risør og seinast Morten Nilsen, Horten.

Melder ingen seg, vil Morten Nilsen få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.


Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 52 74 50 00
nis-nor@sdir.no