Moglege eigarar av dette fritidsfartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: CRUISÆRN
  • Kjenningssignal: LD4341
  • HIN-nr.:DE-BAVG30B5I607
  • Type: Bavaria 30 Cruiser
  • Bygd ved Bavaria Yachtbau GmbH. Giebelstadt, Tyskland i 2006
  • Lengde: 9,32 m
  • Breidde: 3,29 m
  • Djuptgåande: 1,85 m
  • Eiga av: Geir Helge Nesheim, Oslo; Rolf Hagen, Florvåg; Alf Ingvar Midtskog, Tau; Jon Trygve Fjermestad, Kverneland; Jens-Arne Dammyr, Oslo og seinast av Eystein Setsaas, Sandefjord.

Melder ingen seg, vil Eystein Setsaas, Sandefjord, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 52 74 50 00
post@nis-nor.no