Moglege eigarar av «CLEOPATRA» LK5592 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 08.02.2019

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: CLEOPATRA
  • Kjenningssignal: LK5592
  • Bygd ved Davlan Motor & Marine Ltd i Essex, U. K. i 1987
  • Byggenummer: 46-82-2
  • Største lengde: 14,70 m
  • Breidde: 4,25 m
  • Djuptgåande: 1,35 m
  • Eiga av: Harald Olav Torhaug, Oslo og seinast av Marianne Torhaug Hylland, Oslo. 

 

Melder ingen seg, vil Marianne Torhaug Hylland, Oslo, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen