Moglege eigarar av «CAVA» – LH2830 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 10.07.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: CAVA
  • Kjenningssignal: LH2830
  • CIN-nummer: FR-SPBFM022D818
  • Bygd av: Benetau SPBI SA i Frankrike.
  • Byggeår: 2018
  • Lengde: 7,98 m
  • Breidde: 2,95 m
  • Djupne: 0,70 m
  • Eiga av: Benetau SPBI SA i Frankrike, Erling Sande AS frå Drammen, Namdal Maritime AS frå Rørvik og seinast av Roy Sandven frå Rørvik.

Melder ingen seg vil Roy Sandven få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen