Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: CASTAWAY
  • Kjenningssignal: LH4965
  • Historisk i småbåtregisteret: ZBE994
  • HIN/CIN nr: GB-FLN09887K102
  • Bygd ved: Fairline Boats PLC, Peterborough, STORBRITANNIA, 2002
  • Modell: Fairline Phantom 46
  • Lengde: 45,9 Fot
  • Breidde: 13,9 Fot
  • Eiga av: Christopher Peter Green and Teresa Jane Green, UK; Ronnie Davis Spencer and Nicky Spencer, UK; Arvid Bråmark, Horten; og sist Tor Arne Støylen, Sykkylven.

Melder ingen seg vil Tor Arne Støylen få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no