Moglege eigarar av «Caroline» - LH3472 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 11.06.2019

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: CAROLINE
 • Tidligare namn: JOLLA
 • Kjenningssignal: LH3472
 • Småbåtregister nr. KBE 387
 • CIN nr. IT-SES35316H607
 • Bygd ved Sessa Marine SRL, Italia i 2006
 • Modell: Sessa C35
 • Største lengde: 10,60 m
 • Breidde: 3,53 m
 • Djupne: 0,70 m
 • Eiga av: Oslo Båtsenter AS, Lysaker, Runar og Nina Haug, Holmestrand, Mona og Ernst Willy Danielsen, Kristiansand og seinast av Rolf Erik Nesse, Kleppestø

Melder ingen seg, vil Rolf Erik Nesse, Kleppestø, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen