Moglege eigarar av «BZ 1» – LH2566 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 13.02.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: BZ 1
  • Kjenningssignal: LH2566
  • CIN-kode: GB-RBC29083G799
  • Modell: Revenger 29 TS (RIB)
  • Bygd ved Revenger Boat Company Ltd. i Slough, England, i 2007
  • Lengde: 9,14 m
  • Breidde: 2,50 m
  • Djupgåande: 0,75 m
  • Eiga av: Ribx AB, Sverige, Trond Arild Skisland, Kristiansand S og seinast av Bravozulu AS, Kristiansand S.

Melder ingen seg, vil Bravozulu AS få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen