Moglege eigarar av «Blue Pearl» – LE6130 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 05.03.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: BLUE PEARL (ex. MAIKE)
  • Kjenningssignal: LE6130
  • Bygd av Sunseeker International Ltd, England, i 1991
  • Byggenr.: 192138
  • Lengde: 37.8 fot
  • Breidde: 11.9 fot
  • Djupne: 6.8 fot
  • Eiga av: Knut Anders Mørk, Oslo; Greta Christine Kind og Per Ola Syversen, Oslo; Roger Fogstad, Son og seinast av Erlend Andreas Midtun, Harstad. 

Melder ingen seg, vil Erlend Andreas Midtun, Harstad få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til toppen