Moglege eigarar av «Banken’s» – LH3409 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 10.05.2019

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: BANKEN’S
  • Kjenningssignal: LH3409 (Seil nr. N-11517)
  • CIN nr: FR-DUFE2434A506
  • Bygd ved Dufour Yachts i Frankrike i 2005
  • Modell: 385 Grand Large
  • Største lengde: 11,36 m
  • Breidde: 3,93 m
  • Djuptgåande: 1,76 m
  • Eiga av: D-YACHTS AS, Lysaker; Jack Wexahl De Lange, Horten og seinast av Geir Timland, Dalen. 

Melder ingen seg vil Geir Timland å registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen