Moglege eigarar av «BABE 2» - LH3658 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 10.09.2019

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: BABE 2
 • Tidlegare namn: PUSUR 2
 • Kjenningssignal: LH3658
 • Småbåtregisternr.: HAE051
 • Bygd ved Concord Boat, Lillesand, i 1985
 • Modell: Concord 9000
 • Lengde: 8,85 m
 • Breidde: 3,05 m
 • Djuptgående: 0,80 m
 • Eiga av: Are Solli, Langangen, og seinast av Thomas Skifjeld, Skien. 

 

Melder ingen seg, vil Thomas Skifjeld få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen