Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: ARMANKA
  • Kjenningssignal: LJ7939
  • Bygd av: Bavaria Yachtbau, Giebelstadt, Tyskland
  • Byggeår: 2005
  • Cin/Win: DE-BAVD46X9E505
  • Model: Bavaria 46 Cruiser
  • Lengde: 13,99 m
  • Breidde: 4,35 m
  • Djupgåande: 1,85 m
  • Eiga av: Lunde Båt AS, Vettre, og seinast av Anne-Karin Fosen Bjerkestrand og Arvid Magne Bjerkestrand, Asker

Melder ingen seg vil Anne-Karin Fosen Bjerkestrand og Arvid Magne Bnjerkestrand få registerheimel til fartøyet i medhald av Sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 52 74 58 52
post@nis-nor.no