Moglege eigarar av «ARES» - LE3756 - blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 09.11.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: «ARES»
  • Kjenningssignal: LE3756
  • Bygd av: Rabben Slipp, Austevoll, 2004
  • Modell: Husky Workman
  • CIN-nr: NO-BORH29W2A404
  • Småbåt reg-nr: H-0049-B; RBZ-061
  • Lengde: 29 fot / 8,84 m
  • Djupgåande: 1,15 m
  • Eiga av: Karl Henrik Østervold, Torangsvåg, Jan Harry Kjerrgård, Kjerrgarden, Kjell-Tore Mæland, Buhammarvegen og seinast av Stålholm AS, Dolmøy.


Melder ingen seg, vil Stålholm AS, Dolmøy, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen