Moglege eigarar av «Anitra» – LE4705 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 14.02.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: ANITRA
 • Kjenningssignal: LE4705
 • Cin No: SE-REX38026A707
 • Bygd av: Regina af Vindö Yachts AB
 • Byggjeår: 2007
 • Model: Regina af Vindö 38
 • Lengde: 11,80 m
 • Breidde: 3,70 m
 • Djupgåande: 1,70 m
 • Eiga av: Øivind Johannessen, Bergen, Øyvind Kristensen, Porsgrunn, og seinast av Georg Schjeldrup og Randi Andenæs, Oslo.

Melder ingen seg, vil Georg Schjeldrup og Randi Andenæs, Oslo, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen