Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: AMNESIA II
  • Kjenningssignal: LH4918 (Småbåtreg.nr: IAW 188)
  • Hin No/Cin No: NO-AGB84425F910
  • Bygd ved Agder Boats AS, Arendal, Norge
  • Byggjeår: 2009
  • Modell: Agder 840
  • Lengde: 8,31 m
  • Breidde: 3,10 m
  • Djuptgåande: 0,80 m
  • Eiga av: Frode Lindvik, His og seinast Svein Vasby, Mandal.

Melder ingen seg, vil Svein Vasby få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no