Moglege eigarar av dette fartøyet, blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: AMIGO
  • Kjenningssignal: LI4480
  • HIN-/CIN-nr: GB-SILF3068K405
  • Fartøytype: Fritidsfartøy
  • Byggja av: Sealine International Ltd., Kidderminster, England, i 2004
  • Modell: Sealine F34
  • Lengde: 10,44 m
  • Breidde: 3,31 m
  • Djupgående: 0,96 m
  • Eigd av: Dawn og Neil Burton, England; Norsk Båtsenter Stavanger AS, Hundvåg; og seinast av Odd Einar Jakobsen, Åkrehamn.

Melder ingen seg, vil Odd Einar Jakobsen få registerheimel til fartøyet i medhald av sjøloven § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no